1. Sprzedawca: Trocasa sp. z o.o. spółka komandytowa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000302929, 05-500 Piaseczno ul. Puławska 16 lok. U8, e-mail: sklep@monitoringdziecka.pl
 2. Akceptacja Regulaminu
  Złożenie zamówienia oznacza, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem , rozumie jego treść i akceptuje wszelkie jego postanowienia. Sprzedawca realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
 3. Oferowane świadczenie
  Sprzedawca oferuje świadczenie w postaci Licencji na Program.
  Właścicielem Programu jest Amerykańska grupa WHEN (symbol na OTC: WHEN), a Sprzedawca jest uprawniony do oferowania niniejszej licencji na podstawie umowy zawartej w Właścicielem Programu.
  Charakterystyka Programu: Proszę zobaczyć aktualne informacje na stronie www.monitoringdziecka.pl
  Sprzedawca jest zobowiązany do udostępnienia Użytkownikowi Programu bez wad w stanie umożliwiającym z korzystania z Programu zgodnie z umową.
  Program przeznaczony jest dla:
  a) rodziców i opiekunów, którzy chcą mieć stałą możliwość obserwacji wykorzystywania przez dzieci i podopiecznych komputerów, smartfonów oraz tabletów,
  b) osób, które chcą mieć wgląd w sposób wykorzystywania własnego sprzętu komputerowego,
  c) osób , które chcą mieć historię i archiwizację informacji dotyczących wykorzystywania przez nich komputerów, smartfonów oraz tabletów.
  Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  Do prawidłowego działania Programu jest wymagany dostęp do internetu na telefonie komórkowym, na którym Program został zainstalowany – uruchomiony transfer danych lub połączenie z siecią Wi-Fi.
 4. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Programu zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami. Użytkownik nie może korzystać z Programu z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Programu w sposób sprzeczny z postanowieniami zdań poprzedzających, odpowiedzialność prawna stąd wynikająca obciąża wyłącznie Użytkownika. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody , które mogą powstać wskutek korzystania z Programu lub niemożności korzystania z Programu, chyba, że Sprzedawca wyrządził szkodę umyślnie.
 5. Wymagania sprzętowe. 
  Do prawidłowego funkcjonowania programu potrzebne jest urządzenie z systemem Android. Program działa poprawnie na sprawnych urządzeniach, wolnych od wirusów o standardowych konfiguracjach oraz pozbawionych „tuningu” systemowego lub sprzętowego. Producent jak i dystrybutor nie biorą odpowiedzialności za przekroczenie transferów i wynikających z tego skutków prawnych i finansowych, powstałych w wyniku niewłaściwego użycia produktu przez klienta końcowego. Program stara się być niewidoczny dla programów antywirusowych, niemniej jednak może zdarzyć się sytuacja wymagająca dokonania ręcznego zmiany konfiguracji w oprogramowaniu urządzenia.
 6. Ilość i okres licencji oraz przechowywanie danych. 
  Jeden egzemplarz produktu może być wykorzystywany na jednym urządzeniu. Możliwe jest przeniesienie programu w obrębie tego samego konta/loginu. Nie ma możliwości przeniesienia licencji ponownie na urządzenie z którego była przeniesiona licencja. Okres licencji się sumuje. Wszelkie samodzielne próby ( bez poinformowania sprzedawcy ) przenoszenia licencji oraz nadużycia mogą skutkować zablokowaniem bądź usunięciem konta.

  Dane na serwerze przechowywane są przez okres 90 dni. Po zakończeniu licencji klient nie ma dostępu do panelu, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości dostępu do wcześniej zebranych danych.
 7. Składanie zamówień, wysyłka. 
  Wysyłka programu odbywa się poprzez pocztę elektroniczną oraz jest darmowa. Ze względu na specyfikę produktu i charakter prowadzonej działalności wysyłka programu odbywa się anonimowo. Zamówienia staramy się realizować także po godz. 22.00 oraz w soboty, niedziele i święta. Terminy realizacji zamówień wynoszą najczęściej do kliku godzin od zaksięgowania wpłaty, ale mogą ulec wydłużeniu do 1-2 dni roboczych. Każdy program po dokonaniu płatności zostaje zarejestrowany na dane kupującego. Strona monitoringdziecka.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. Strona monitoringdziecka.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży programu, bądź zmian jego ceny, bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników.
 8. Gwarancja. 
  Użytkownikowi, który zakupił program przysługuje prawo do bezpłatnej pomocy drogą elektroniczną, a także do uzyskania informacji technicznej. Jakiekolwiek ręczne modyfikacje programu, w tym ingerencja wirusów, wadliwy lub nieprawidłowo działające urządzenie, zawirusowany komputer lub smartfon czy tablet, mogą usunąć licencję lub nieodwracalnie zablokować działanie programu – należy rozumieć to jako utratę gwarancji. Gwarancja nie jest udzielana na niewykrywalność programów przez programy antywirusowe.UWAGA! Zgodnie z ustawą, zwrotowi nie podlegają produkty chronione prawami autorskimi, takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp, prosimy zatem o rozważny zakup.UWAGA!!! Z uwagi na częste aktualizacje komunikatorów: facebook messenger, viber, whatsapp, instagran, signal, telegram, skype i inne, dane z tych komunikatorów mogą przestać być wysyłane na serwer. Nasza firma na bieżąco stara się je aktualizować aplikacje . W niektórych sytuacjach może być wymagana reinstalacja aplikacji. W wyjątkowych sytuacjach może przestać działać któraś z funkcji w aplikacji. Niestety nie jesteśmy przewidzieć przyszłych kroków producentów telefonów.Firma zastrzega sobie prawo o aktualizacji serwera co może wiązać się z chwilowym brakiem dostępu do usługi. Z tego tytułu klientowi nie należy odszkodowanie.Firma nie bierze odpowiedzialności za utracone dane. Klient ma obowiązek archiwizować je we własnym zakresie .
 9. Ochrona prywatności. 
  Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. \”O ochronie danych osobowych\”. Zgodnie z tą ustawą Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Klient dokonujący zakupu na stronie wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego adresu e – mail przez stronę monitoringdziecka.pl do celów niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia oraz rozpatrzenia reklamacji. Struktura witryny strony została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryny nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera. Strona nigdy NIE udostępnia i NIE będzie w przyszłości udostępniać danych osobowych swoich klientów do celów INNYCH niż związanych z realizacją zamówienia.
 10. Prawa autorskie. 
  Treść strony internetowej chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)
 11. Umowa Licencyjna. 
  Sprzedawca udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej , ograniczonej terytorialnie do terytorium Polski. Licencja udzielana jest na okres jednego miesiąca, przez który należy rozumieć 30 dni od momentu złożenia zamówienia. Zawarcie pierwszej umowy licencyjnej poprzedzone jest dwudniowym okresem testowym.

  Zawarcie umowy licencyjnej następuje poprzez złożenie zamówienia i zapłatę opłaty licencyjnej. Przedłużenie umowy licencyjnej o kolejny miesiąc następuje poprzez zapłatę z góry / przed upływem okresu licencji/  opłaty licencyjnej. Zapłata opłaty licencyjnej następuje poprzez: Przelewy 24.

  Aktualny cennik opłat licencyjnych można sprawdzić na stronie www.monitoringdziecka.pl. Sprzedawca może w każdym czasie zmienić cennik opłat licencyjnych , który staje się wiążący dla Użytkownika od następnego okresu licencyjnego. Istnieje możliwość negocjacji warunków umowy licencyjnej.

  Użytkownik będący konsumentem jest uprawniony odstąpić od umowy licencyjnej w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, jednakże jest zobowiązany do zapłaty opłaty licencyjnej za okres licencji. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, a wzór odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 3  do Regulaminu.

  Użytkownik ma prawo do korzystania z Programu na urządzeniach z systemem Android4. Program może być używany tylko na takiej ilości stanowisk jaka została określona w umowie. W przypadku jednej licencji Program może być używany na jednym urządzeniu. Użytkownikowi  nie wolno udostępniać  Programu ani odpłatni ani nieodpłatnie osobom trzecim. Zabroniona jest jakakolwiek modyfikacja Programu, a także wykorzystanie Programu lub jego części w innym oprogramowaniu. Zabronione jest również wykorzystanie Programu do tworzenia publikacji i opracowań bez odrębnej zgody właściciela Programu.

  Użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnej pomocy drogą elektroniczną, a także do uzyskania informacji technicznej.

  Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku korzystania z Programu przez Użytkownika niezgodnie z jego przeznaczeniem , z umową, lub z obowiązującymi przepisami prawa.

  W przypadku sporu wynikającego z niniejszej umowy konsument jest uprawniony do skorzystania z Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 12. Zabrania się używania aplikacji w celu wyłudzania informacji poufnych, takich jak: loginy i hasła do kont bankowych, loginy i hasła do portali społecznościowych, poczty oraz wszelkich innych, które są wpisywane z klawiatury po wprowadzeniu adresu strony.
 13. Dozwolone jest instalowanie programu na urządzeniu stanowiącym własność użytkownika.
 14. W przypadku naruszenia postanowień Licencji, Sprzedawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę oraz dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia.
 15. W przypadku zmiany hasła do Panelu klienta lub serwera należy pamiętać, że nie będzie możliwości odzyskania go przez sprzedawcę w wyniku jego zagubienia.
 16. Użytkownik zobowiązuję się poinformować w sposób jasny i zrozumiały wszystkich użytkowników danego urządzenia o sposobie działania zainstalowanego programu, a także uzyskać zgodę, od wszystkich osób korzystających z urządzenia, a także poinformować ich o możliwości monitorowania ich działań na urządzeniu.
 17. W przypadku zainstalowania programu na urządzeniu, użytkownik może zostać narażony na odpowiedzialność prawną, w zależności od przepisów prawa obowiązujących w danym kraju. Zawsze przed użyciem programu sprawdź czy używanie takich programów w twoim kraju jest dozwolone i pod jakimi warunkami.
 18. Pomoc techniczna.

  Pomocy technicznej udzielamy przez telefon nr tel. 693 914 911 oraz e-mail sklep@monitoringdziecka.pl

  codziennie w godzinach 8-16 z wyjątkiem świat

  poprzez kontakt e-mail pomoc jest udzielana w najszybszym dla nas możliwym terminie

  Nie odpowiadamy na smsy które zawierają treści techniczne – bardzo prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail dotyczący zaistniałego problemu z oprogramowaniem bądź urządzeniem.

  Każdy problem techniczny jest przez Nas rozpatrywany indywidualnie, dlatego może to potrwać maksymalnie do 24h od zgłoszenia.

  Zwrot oprogramowania
  Bardzo prosimy o przemyślanie zakupy ponieważ zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjmowania zwrotu wszelkich oprogramowań dostępnych w ofercie.

  Informujemy, że prawo do zwrotów oprogramowania komputerowego i treści cyfrowych zakupionych na odległość, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, jest ograniczone.

  Licencje oprogramowania
  Zgodnie z art. 38 pkt 13 konsumentowi nie przysługuje prawo do zwrotu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest
 
Email: sklep@monitoringdziecka.pl

Trocasa Sp.zo.o. Sp.K
ul. Pulawska 16 lok. U8
05-500 Piaseczno

 
 1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
 2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO.
 3. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania żądania ich całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Klient ma prawo do odwołania swojej zgody w każdym momencie.
 4. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
 5. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w REGULAMINIE .
 6. Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe (w formie „newsletter”), jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.
 7. Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie był coraz wyższy.
 8. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko za zgodą Użytkownika w przypadkach opisanych w REGULAMINIE.
 9. W celu realizacji umowy i dostarczenia zamówionych produktów oraz przesłania korespondencji do klienta dane mogą być przekazane: Poczcie Polskiej lub wybranej firmie kurierskiej.
 10. Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następujących danych osobowych KLIENTA: nazwisko i imię; adres do wysyłki produktów; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; w przypadku firmy dodatkowo NIP.
 11. W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produktów do KLIENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek – w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim – wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia.
 12. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji celu, dla którego zgoda była udzielona.
  • – dla utrzymania konta w bazie Sklepu Internetowego – podstawą przetwarzania tych danych jest umowa (regulamin), który został zaakceptowany przez Użytkownika. Dane te będziemy przetwarzać tak długo dopóki Użytkownik nie wypowie zawartej umowy lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  • – dane w dokumentach sprzedaży – przez okres wymagany przepisami o księgowości;
  • – adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania biuletynu informacyjnego – przez okres ważności zgody użytkownika. Zgoda może być cofnięta w każdej chwili;
  • – dane adresowe wykorzystywane do przesyłania informacji marketingowej dotyczącej usług własnych Administratora – (podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będziemy przetwarzać tak długo, dopóki Użytkownik nie złoży sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
 13. – po tym okresie są usuwane
 14. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez ADMINISTRATORA.

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną usług żądanych przez Użytkownika.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i użytkownika.
 3. Pliki Cookies tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu Administratora (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i innych).
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

II. Cele stosowania cookies

 1. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie , pomagają dostosować zawartość strony ustawień w komputerze odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Ciasteczka mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. Można powiedzieć, że technologia „ciasteczek” jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.
 2. Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony z która się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.
 3. Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików:
  • cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  • cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).
 5. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
 6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 8. Sposoby opisujące wyłączenie lub zmianę ustawień dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:
  1. Google Chrome – domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
   • kliknąć w menu „Ustawienia Google Chrome” i wybrać opcję „Ustawienia”;
   • kliknąć w „Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole strony;
   • wybrać opcję „Ustawienia treści” w opcjach „Prywatność”;
   • wybrać żądane ustawienia;
   • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Zarządzaj wyjątkami” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
   • aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk „Gotowe”.
  2. Microsoft Internet Explorer – Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:
   • kliknąć w menu „Narzędzia” i wybrać „Opcje Internetowe”;
   • wybrać zakładkę „Prywatność”;
   • za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies).
  3. Mozilla Firefox – domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
   • kliknąć w menu „Narzędzia” (w innych wersjach: kliknąć przycisk „Firefox”) i wybrać „Opcje”;
   • następnie wybrać zakładkę „Prywatność” i zaznaczyć żądane ustawienia;
   • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Wyjątki” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
   • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.
  4. Opera – domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
   • kliknąć w „Preferencje”, wybrać opcję „Zaawansowane”, a następnie „Ciasteczka”;
   • zaznaczyć żądane ustawienia;
   • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie „Preferencje dla witryn” i przejść do karty „Ciasteczka” a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
   • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.
  5. Safari – domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
   • w menu „Safari” wybrać opcję „Preferencje”;
   • kliknąć ikonę „Prywatność”;
   • zaznaczyć żądane ustawienia;
   • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Szczegóły” i wybrać własne ustawienia dla witryn.
 9. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania i później zrealizowania na przykład transakcji zakupu w sklepie internetowym. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w większości witryn.
 10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 11. Należy zaznaczyć, że technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do infekowania komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma zapewnić prawidłową komunikację z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochronę przed takim atakiem jak i też innymi formami prób hakerskich powinien zawsze stanowić przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.
 12. Technologia Cookies jest dzisiaj „solą” internetu – w dobrym znaczeniu. Bez Cookies wiele stron staje się znacznie uboższe.