KORESPONDENCJA i PRZEPŁYW INFORMACJI W APLIKACJACH

Edit
 • wiadomości głosowe

 • zdjęcia otrzymane i wysłane

 • wysłane i otrzymane wiadomości tekstowe

 • odzyskiwanie wiadomości wykasowanych

 • dane kontaktowe osoby wysyłającej/otrzymującej wiadomości

Edit
 • rejestr używanych klawiszy

 • rejestr wysłanych/otrzymanych zdjęć

 • rejestr wysłanych/otrzymanych wiadomości tekstowych

 • rejestr wiadomości głosowych

 • dane kontaktowe osoby wysyłającej/otrzymującej wiadomości

Edit
 • klawisze naciskane przez użytkownika

 • wysyłanie i otrzymywanie zdjęć

 • wysyłanie i otrzymywanie wiadomości tekstowych

 • wiadomości głosowe

 • określona data i czas

Edit
 • rejestr klawiszy naciskanych przez użytkownika

 • wysyłanie i otrzymywanie wiadomości tekstowych

 • nagrywanie wiadomości głosowych

 • rejestr wysłanych/otrzymanych zdjęć

Edit
 • klawisze naciskane przez użytkownika

 • wysłane i otrzymane wiadomości tekstowe

 • kontakty

 • rejestr daty i godziny

Edit
 • rejestr wciskanych klawiszy

 • wysłane i otrzymane wiadomości tekstowye

 • zdjęcia otrzymane i wysłane

 • wiadomości głosowe

 • oznaczenie daty i godziny

Edit
 • rejestr używanych klawiszy

 • wysłane i otrzymane wiadomości tekstowye

 • kontakty

 • rejestr daty i godziny

Edit
 • rejestr używanych klawiszy

 • wiadomości głosowe

 • wysyłanie i otrzymywanie wiadomości tekstowych

 • wysłane i otrzymane zdjęcia

 • rejestr daty i godziny

Edit
 • rejestr używanych klawiszy

 • wysłane i otrzymane wiadomości tekstowe

 • kontakty

 • rejestr daty i godziny

Edit
 • rejestr używanych klawiszy

 • zrzuty ekranowe ze zdjęć i czatów

 • wysłane i otrzymane wiadomości tekstowye

 • rejestr daty i godziny

Edit
 • rejestr używanych klawiszy

 • rejestr daty i godziny

Edit
 • rejestr używanych klawiszy

 • rejestr otrzymanych/wysyłanych wiadomości

 • rejestr daty i godziny

Edit
 • rejestr klawiszy naciskanych przez użytkownika

 • wysyłanie i otrzymywanie wiadomości tekstowych

 • nagrywanie wiadomości głosowych

 • rejestr wysłanych/otrzymanych zdjęć

Edit
 • rejestr używanych klawiszy

 • wysłane i otrzymane wiadomości

wszechstronne funkcje śledzenia

 • Długość rozmowy
 • Rejestr daty i godziny
 • Informacje kontaktowe (imię i nr telefonu)
 • Nagrywanie wchodzących/wychodzących połączeń
 • Zdalny podsłuch rozmowy w czasie rzeczywistym
 • Rejestr daty i godziny rozmowy
 • Dane kontaktowe rozmówcy
 • Nagrywanie wiadomości
 • Rejestr wysłanych i otrzymanych zdjęć
 • Wysłane/otrzymane wiadomości tekstowe
 • Odtworzenie skasowanej wiadomości
 • Kontakt do wysyłającego/odbierającego wiadomości SMS
 • Odczytywanie używanych znaków klawiszowych (czat, www, sms, email)
 • Wszystkie rodzaje klawiatur
 • Historia przeglądanych witryn (Safari/Chrome)
 • Przeglądanie po zrzutach ekranowych
 • Rejestr daty i godziny
 • Zrzuty ekranowe w określonych interwałach czasowych
 • Zrzuty ekranowe pliku wideo
 • Zrzuty ekranowe zdjęć
 • Indywidualnie ustawiany interwał GPS
 • Współrzędne lokalizacji
 • Dokładne adresy
 • Historia lokalizacji na mapie
 • Rejestr daty i godziny
 • Strefy bezpieczne i zabronione (geofencing)
 • Historia zmiany położenia urządzenia na mapie
 • Rejestr daty i godziny

multimedia

 • Rejestr wykonanych zdjęć
 • Zachowane zrzuty ekranowe
 • Otrzymane zdjęcia (whatsapp, Wechat, KiK)
 • Pliki wideo nagrane na telefonie Android
 • Zachowane pliki wideo
 • Data i godzina
Nagrywanie rozmów (Facebook, WhatsApp, WeChat, Viber)
 • Zdalne nagrywanie dźwięków otoczenia
 • Nagrywanie przy pełnym zachowaniu poufności
 • Zdalne uruchomienie aparatu
 • Wybór opcji wykonania zdjęć (front, tył)
 • Podgląd zdjęć w panelu

Łatwe zdalne zarządzanie

Wysyłanie dziennika logowania bezpośrednio na adres email

 • Włączanie/wyłączanie monitorowania
 • Wyświetlanie wszystkich dzienników
 • Synchronizowanie ustawień online z urządzeniami docelowymi
 • Odbieranie wszystkich dzienników tekstowych, wiadomości głosowych i zrzutów ekranu
 • Wyświetlanie dzienników na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu
 • Monitorowanie wielu urządzeń
 • Podgląd na żywo ekranu telefonu dziecka
 • Sprawdzanie dzienników
 • Modyfikowanie ustawień
 • Zdalne sterowanie

informacje pozyskiwane

 • Kalendarz wydarzeń
 • Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia
 • Odbieranie wszystkich dzienników tekstowych, wiadomości głosowych i zrzutów ekranu
 • Wyświetlanie dzienników na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu
 • Monitorowanie wielu urządzeń
Tworzenie szczegółowej kopii zapasowej kontaktów na urządzeniu docelowym, zawierającej wszystkie numery telefonów, nazwiska i adresy e-mail

Zdalne przeglądanie historii Wi-Fi na docelowym urządzeniu z systemem Android