• rejestr używanych klawiszy

  • wiadomości głosowe

  • wysyłanie i otrzymywanie wiadomości tekstowych

  • wysłane i otrzymane zdjęcia

  • rejestr daty i godziny