• wiadomości głosowe

  • zdjęcia otrzymane i wysłane

  • wysłane i otrzymane wiadomości tekstowe

  • odzyskiwanie wiadomości wykasowanych

  • dane kontaktowe osoby wysyłającej/otrzymującej wiadomości