• klawisze naciskane przez użytkownika

  • wysyłanie i otrzymywanie zdjęć

  • wysyłanie i otrzymywanie wiadomości tekstowych

  • wiadomości głosowe

  • dane kontaktowe osoby wysyłającej/otrzymującej wiadomości