• rejestr wciskanych klawiszy

  • wysłane i otrzymane wiadomości tekstowye

  • zdjęcia otrzymane i wysłane

  • wiadomości głosowe

  • oznaczenie daty i godziny