• klawisze naciskane przez użytkownika

  • wysłane i otrzymane wiadomości tekstowe

  • kontakty

  • rejestr daty i godziny