• rejestr używanych klawiszy

  • zrzuty ekranowe ze zdjęć i czatów

  • wysłane i otrzymane wiadomości tekstowye

  • rejestr daty i godziny