• rejestr używanych klawiszy

  • rejestr wysłanych/otrzymanych zdjęć

  • rejestr wysłanych/otrzymanych wiadomości tekstowych

  • rejestr wiadomości głosowych

  • dane kontaktowe osoby wysyłającej/otrzymującej wiadomości