• wiadomości głosowe

  • wysyłanie i otrzymywanie zdjęć

  • wysyłanie i otrzymywanie wiadomości tekstowych

  • odzyskiwanie skasowanych wiadomości SMS

  • dane kontaktowe osoby wysyłającej/otrzymującej wiadomości